Vår visjon

Born in Norway, we do things differently. We start everything with ‘what if’. We will not rest till we have made EV charging available, for all.

Vår visjon

Wattif ønsker å muliggjøre destinasjonslading som veien mot nullutslipp, og vår visjon er å gjøre elbillading tilgjengelig for alle. Vi ønsker å akselerere elektrifiseringen av verdens parkeringsplasser ved å tilby problemfri tilgang til ladeinfrastruktur, uansett hvor du er.

Vi erkjenner den forventede eksponentielle økningen i etterspørselen etter, og en mangel på, ladepunkter for elbiler over hele Europa. Derfor leverer vi en løsning med flere finansierings-, drifts-, vedlikeholds- og inntektsdelingsalternativer.

Enten det er for bedrifter, lokale myndigheter eller eiendomseiere, har Wattif en skreddersydd elbilladeløsning som passer for alle behov.

Vår misjon

Vi skal bli en av de ledende leverandørene av destinasjonslading for profesjonelle eiendomseiere i Europa. For å oppnå dette inngår vi partnerskap med eiere av parkeringsplasser på sentrale steder, og tilbyr det mest brukervennlige ladesystemet for elbiler.

2021 – Wattif EV AS ble grunnlagt. Planleggingsfase

Grunnlagt av Robert Svendsen, Kåre Nystad, Morten Rørvik and Bjørn-Erik Dale.

Q3 2021 – Oppskalering av organisasjonen

Q4 2021 – Første store avtale i Sverige

H1 2022 – Første installasjon av ladere

H2 2022 – Investering fra Marguerite

Q1 2023 – Oppkjøp av BilLader AS

Q3 2023 – Partnerskap med EFUEL Sverige

Q4 2023 – Oppkjøp av Charge365

Våre verdier

Innovativ

Vi ønsker å endre måten lading av elbiler oppfattes på, ved å utfordre det etablerte

 

 

 

Rettferdig

Vil ønsker et tillitsbasert forholt til kunder og samarbeidspartnere, basert på integritet, respekt, åpenhet og rettferdig fordeling av overskudd.

Inspirerende

Vi eliminerer rekkeviddeangst ved å legge til rette fordestinasjonslading overalt.

Bærekraftig

Vi handler bevisst med tanke på miljø. Målet er å bidra til bærekraftig fremtid ved å gjøre emobilitet til en naturlig del av menneskers hverdag.

Simple for you, simple for your end user​

We work at pace to reduce complexity and give you smart solutions that work for you and that your customers will love to use.​