From 0 to 35 000 chargers in 2 years
Nyheter

Fra 0 til 35 000 ladepunkt på 2 år

Avtale med Electric FreewayWattif overtar over 4 000 ladepunkt. Wattif forsterker posisjonen som Nordens største ladeoperatør og forbedrer ladeopplevelsen for mange tusen elbileiere.

I løpet av det siste året har Wattif kjøpt tre selskap, to store porteføljer og sikret egne, store kontrakter. Det bergensbaserte lade- og infrastrukturselskapet drifter snart over 35 000 ladepunkt.  

Oppkjøpene har bidratt til rask vekst og viktig kunnskap om ulike segmenter. Som i andre nye bransjer er det mange aktører som kjemper om en posisjon i starten, før noen få står igjen til slutt. Vi ønsker å lede an konsolideringen i ladebransjen, og med Electric Freeway sine 4 000 ladepunkt står vi sterkere enn noen gang. Snart vil kundene våre i borettslag få tilgang til våre mange tusen offentlige ladepunkt som vi har i Norge og Europa, sier Robert Svendsen, CEO i Wattif EV.

CEO of Wattif, Robert Svendsen together with project manager Lars Oskar Kilen.

CEO of Wattif, Robert Svendsen together with project manager Lars Oskar Kilen.


Europeisk nettverk
 

Electric Freeway ble etablert i 2020, og drifter i dag over 4 000 ladepunkt fordelt på nesten 200 lokasjoner, i Norge og Danmark. Porteføljen består hovedsakelig av ladere i borettslag, men også offentlige ladepunkt, deriblant alle laderne til Lørenskog kommune. Wattif og Electric Freeway skal samarbeide om driften av laderne. Daglig leder i Electric Freeway, Dag Storli, sier at avtalen med Wattif var et naturlig neste steg for selskapet.  

– Valget vårt falt på Wattif, fordi vi mener at det er det beste for kundene våre. Wattif har en økonomisk trygghet i bunn, samtidig som selskapet er en uavhengig ladeoperatør med kundeopplevelsen i fokus. Ved å samarbeide kan kundene våre nyte godt av stordriftsfordelene som kommer av å være en større aktør, i tillegg til forbedret kundeservice 24/7, sier Storli. 

Utover bedre kundeservice vil kundene merke lite til overgangen. 

– Ladebransjen er i store endringer. Mange aktører i Norge er knyttet opp mot et strømselskap, som i hovedsak er interessert i å tjene penger på strøm. Ved å samarbeide med en uavhengig ladeoperatør, som Wattif, kan man spesialisere seg på å lage den beste kundeopplevelsen, sier Storli.

Den beste ladeopplevelsen er den enkle og sømløse, og her stopper vi aldri. Du kan allerede lade uten app hos oss, og i 2024 er planen at alle våre offentlige ladere i Norge og Europa skal være tilgjengelige for alle våre kunder, legger Svendsen til. 

Dag Storli

Dag Storli

Voksende portefølje 

Wattif sikret i 2023 50 millioner euro i finansiering fra investeringsfondet Marguerite, en av Europas ledende investorer innen bærekraftig infrastruktur. Transaksjonen med Electric Freeway er nummer fem i rekken det siste året. 

– Målet vårt har fra dag én vært å bli en av Europas ledende tilbydere av destinasjonslading. Vi er allerede ledende ladeoperatør innen borettslag i Europa med Charge365, vi kjøpte Laddel for å vokse innen flåtesegmentet, og med Electric Freeway styrker vi især borettslagsporteføljen vår ytterligere, sier Robert Svendsen, CEO i Wattif EV.  

Destinasjonslading er fremtiden 

Ved utgangen av februar var det nesten 700 000 elbiler i Norge, og over 90% av nybilsalget består av elbiler. Svendsen understreker behovet for rask utrulling av ladeinfrastruktur 

– De fleste elbileiere har lademuligheter hjemme; likevel ser vi en stor etterspørsel etter mer ladeinfrastruktur, spesielt i de store byene. Vi har klokketro på at fremtidens elbiler lades der folk parkerer, i stedet for at man parkerer for å lade. Med stadig økt batterikapasitet og kjørelengde, vil lading på destinasjon være normalen. Derfor bygger vi ut vår ladeinfrastruktur der biler normalt står parkert, sier Svendsen. 

Høydepunkter:  

  • Wattif EV AS overtar driften av porteføljen til Electric Freeway AS 
  • Wattif drifter nå over 35 000 ladepunkter på tvers av Wattifs seks satsningsland. Dette er et resultat av Wattifs egen salgsaktivitet, oppkjøpet av BilLader og porteføljen til EFUEL, samt oppkjøpet av Charge365, Laddel og samarbeidet med Electric Freeway. 
  • Wattif er nr. 1 i Norge og Norden i antall ladepunkt, nr. 1 på borettslag i Europa og nr. 8 totalt i Europa.  
Share content