Hållbarhet

Vi gör det enkelt att bli grön

Wattif och hållbarhet

Framtiden är elektrisk, och tillgång till el är nyckeln till att minska vårt fossila fotavtryck. Över hela Europa har regeringar satt upp mål och regler för att främja införandet av elfordon. Genom att installera infrastruktur för laddning av elbilar kan företag säkerställa efterlevnad av dessa regler och ligga ett steg före framtida krav.

Hållbarhet är en viktig del i vår affärsstrategi. Några av dess initiativ inkluderar:

  • Lösningar som gör det möjligt för våra kunder att bli koldioxidneutrala.
  • Att bli ISO 14001:2015 miljöcertifierad. Certifikatet visar engagemang för ständiga förbättringar och hållbara affärsresultat.

 

Tänk om du var mer hållbar!

  • Det finns olika incitament och bidrag till företag som installerar laddinfrastruktur för elbilar. Genom att dra fördel av dessa kan företag inte bara bidra till sina ESG-mål (Environmental, Social, Governance) utan också dra nytta av ekonomiskt stöd och kostnadsbesparingar.
  • Att stödja införandet av elfordon genom laddinfrastruktur främjar hållbara transportalternativ. Det hjälper till att minska beroendet av fossila bränslen och stöder övergången till renare och mer hållbara transportsätt.
  • Laddinfrastruktur för elbilar kan integreras med förnybara energikällor, som sol- eller vindkraft. Detta möjliggör laddning av elfordon med hjälp av ren och förnybar energi, vilket ytterligare minskar koldioxidutsläppen och främjar en grönare energimix.

“We saw there was a great demand for charging points as soon as the ski season started. With help from Wattif, we were able to install them without having to do anything ourselves. I can truly say that it’s a big asset and increases value for both us and our guests.”

Johan Gunnarstedt, CEO Kåbdalis Skdanläggning